Tečajevi

NAJAVA TEČAJEVA 2021 / 2022

Teorijsko-praktični tečajevi održavaju se u novootvorenom dentalnom edukacijskom centru EDUCEN u Matuljima. Centar je posebno opremljen sa svom potrebnom opremom koja omogućuje jasnu interakciju između predavača i polaznika u samom radu.

 

______________________________
______________________________

 

Otvorene su prijave za sljedeće tečajeve:

petak i subota 01. & 02. 10. 2021.
MODUL 1 - Osnovni kirurško-protetski tečaj iz implantologije 01. & 02. 10. 2021.   EDUCEN   Matulji, Opatija   Ovo je prvi od pet modula iz programa implantološke edukacije. Dvodnevni teorijsko-praktični tečaj iz implantologije namijenjen je svim doktorima dentalne medicine koji žele steći i upotpuniti teorijska znanja iz implanto-protetske terapije. Tečaj je sistematičan i temelji se na teorijskim konceptima koji se apliciraju kroz kliničke slučajeva, od jednostavnijih do složenijih...
četvrtak 16.09.2021. u 18 h
WEBINAR 1: Trudnoća i oralno zdravlje četvrtak 16.09.2021. u 18 h   Prvi webinar u sklopu kampanje Trudnoća i oralno zdravlje #SmileMama gdje će predavač prof.dr.sc. Davor Kuiš, dr.dent.med.,specijalist parodontologije govoriti o važnosti oralnog zdravlja sa pogleda parodonotologa. U trudnoći se događaju promjene u čitavom tijelu žene pa tako i u njezinim ustima. Neki popratni problemi u trudnoći kao što su mučnina i povraćanje, kao i želja za slatkim, mogu narušiti ravnotežu usne...
petak - subota 08. & 09. 10. 2021.
Integrirani endodontsko - restaurativni koncept u svakodnevnoj praksi 08. & 09. 10. 2021.  EDUCEN   Matulji   Očuvanje biološkog supstrata i konzervativan, minimalno invazivan pristup u liječenju nameće se kao imperativ suvremene dentalne medicine. Dodiplomska fakultetska nastava i kontinuirana edukacija pružaju temelj u stvaranju uspješnog praktičara, no nerijetko, tijekom vremena, naše znanje, iskustvo i vještina liječenja prolaze neželjene transformacije kroz koje nailazimo na...
četvrtak i petak 04. & 05. 11. 2021.
MODUL 2 - Imedijatna implantacija i imedijatno opterećenje - kada, kako i zašto 04. & 05. 11. 2021.   EDUCEN   Matulji   Namjena i ciljevi: Tečaj imedijatne implantacije namijenjen je doktorima dentalne medicine koji imaju iskustva sa ugradnjom implantata, a željeli bi proširiti svoje kliničke horizonte. Imedijatna implantacija predstavlja moderan, efikasan i uspješan pristup u mnogim indikacijama, a sa iskustvom i vještinom postaje pravi „game changer“ u kliničkom pristupu. ...