CLEARFIL REPAIR

Šifra: 
1007
Proizvođač: 
Kuraray Dental

Želite li saznati više detalja o ovom proizvodu kliknite na ovaj link i upišite što vas točno interesira.


CLEARFIL REPAIR

Komplet za reparaturu KURARAY sadrži sva potrebna sredstva za kliničke reparacije svih vrsta oštećenja, izradu i obnavljanje akrilatnih/kompozitnih faseta, reparaturu keramike i slično. Komplet sadrži primere i adhezive za sve vrste materijala (zubno tkivo, metal, keramiku), opaker, kiselinu za jetkanje, pribor.

CLEARFIL REPAIR komplet

Što još dobivate

kupnjom naših proizvoda

Stručno savjetovanje

Servis i dijelove

Besplatnu dostavu

Ostale pogodnosti