Dr. SASCHA JOVANOVIC - FULL DAY LECTURE

Zagreb, Hotel Sheraton, 13.6.2019.

Predavanje vrhunskog stručnjaka stručnjaka, Dr. Sasche Jovanovica održat će se u Zagrebu, Hotel Sheraton, 13.6.2019. 

 

Dr. Sascha Jovanovic smatra se jednim od utemeljitelja vođene regeneracije kosti - Guided Bone Regeneration (GBR).
Jedan je od vodećih svjetskih stručnjaka iz područja implantologije i estetske dentalne medicine te predavač koji je educirao generacije danas vrsnih implantologa.

 

Teme predavanja /Lecture topics

LONG TERM IMPLANT SUCCESS 
Implant surgical steps and implant/abutment selection

PREDICTABLE HORIZONTAL AND VERTICAL GBT PROTOCOLS
1,2,3 steps to increase bone volume 

SOFT TISSUE AROUND IMPLANTS
Mucogingival procedures to increase vestibular depth, keratinized tissue and soft tissue thickness

ESTHETIC IMPLANT PROTOCOL
How to ensure stable crestal bone and gingival margins

IMPLANT COMPLICATIONS
Diagnose and learn how to manage them

Dr. Sascha Jovanovic

Dr. Sascha A. Jovanovic formalno je obrazovanje iz područja parodontologije stekao na Sveučilištu UCLA, iz područja dentalne implantologije na Sveučilištu Loma Linda, a iz protetike na Sveučilištu u Aachenu, Njemačka. Dr. Jovanovic diplomirao je na Sveučilištu u Amsterdamu (ACTA), a doktorat iz područja oralne biologije stekao je na Sveučilištu UCLA. Dr. Jovanovic trenutno radi kao izvanredan profesor na Sveučilištu Loma Linda te kao akademski predstojnik GiDE Instituta (www.gidedental.com) u Santa Monici, CA. Dr. Jovanoviceva multi specijalizirana  privatna klinika nalazi se u  Los Angelesu , a preko 25 godina svoj je znanstveni i klinički rad usavršavao na području dentalne implantologije, rekonstrukcije  mekog i tvrdog tkiva i estetsku dentalnu medicinu.

Dr. Jovanovic bivši je predsjednik Europskog udruženja za oseointegraciju ( the European Association for Osseointegration -EAO), radio je i kao voditelj kolegija na Sveučilištu UCLA, bivši je potpredsjednik UCLA Implant Center, bio je član uprave AO’s Osseointegration Foundation. Dr. Jovanovic dobitnik je brojnih nagrada, počasnih članstava i priznanja od uglednih  sveučilišta i udruženja.

U svojim kliničkim istraživanjima  Dr. Jovanovic naglašava kirurški i estetski menadžment u implantološkoj terapiji i tehnikama rekonstrukcije kosti i mekog tkiva. Njegovo primijenjeno istraživanje ima fokus na regeneraciju kosti sa različitim bone graft materijalima, faktorima rasta, membranama kao i biološka svojstva tkiva oko zuba i implantata.

Dr. Jovanovic intenzivno podučava implantologiju diljem svijeta te je izdao više od 65 članaka i poglavlja knjiga, udžbenik Color Atlas of Implantology (Thieme Pub). Dr. Jovanović  je u uredničkom odboru više znanstvenih časopisa. Objavio je DVD i on-line seriju edukacija pod nazivom ‘Advanced Implant Therapy’ , voditelj je jednogodišnjeg Master Clinician programa iz Dentalne implantologije pri GiDE / LLU.

 

Cijena tečaja / Fee:
1.450 kn / 200 € (PDV uključen / tax included)

Za dodatne informacije obratite se organizatoru:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr

PREDAVANJE ĆE SE ODRŽATI NA ENGLESKOM JEZIKU - LECTURE IN ENGLISH


FOR MORE INFORMATION IN ENGLISH - Click here!