Imedijatna implantacija i imedijatno opterećenje

20. & 21. listopada 2022. // Predavač: dr. Damir Jelušić

Imedijatna implantacija i imedijatno opterećenje - kada, kako i zašto

 

20. & 21. listopada 2022.   EDUCEN   Matulji

 

Namjena i ciljevi:
Tečaj imedijatne implantacije namijenjen je doktorima dentalne medicine koji imaju iskustva sa ugradnjom implantata, a željeli bi proširiti svoje kliničke horizonte. Imedijatna implantacija predstavlja moderan, efikasan i uspješan pristup u mnogim indikacijama, a sa iskustvom i vještinom postaje pravi „game changer“ u kliničkom pristupu. 


Ciljevi učenja:
- Postavljanje ispravne indikacije za imedijatnu ili odgođenu implantaciju
- Tehnika ugradnje i pozicioniranja implantata u skladu sa biološkim principima
- Način regeneracije kosti oko post ekstrakcijskih defekata
- Izrada privremene protetske restauracije

_______________

Predavač:

dr.sc. Damir Jelušić, dr.dent.med., specijalist parodontologije

Dr. Damir Jelušić specijalizirao je parodontologiju i dentalnu implantologiju, doktorirao je sa temom regeneracije kosti u implantologiji, a jedan je od rijetkih stručnjaka koij  pored svojih kompetncija iz implantologije ima završene master programe iz minimalno invazivne protetike, parodontne estetske kirurgije i regeneracije kosti kod svjetski  priznatih autoriteta iz tih područja.

Aktivno sudjeluje u brojnim obrazovnim programima, edukacijama i kongresima kao predavač iz područja dentalne implantologije, implanto-protetske rehabilitacije i regeneracije kosti. Dr. Jelušić autor je više stručnih i znanstvenih članaka iz područja dentalne implantologije. Priznati je predavač više globalnih tvrtki i institucija. 

Član je niza domaćih i međunarodnih udruženja, uključujući Europskog društva za oseointegraciju (EAO), Međunarodnog udruženja oralnih implantologa (ICOI) i Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (HDDI).

_______________

Mjesto i vrijeme tečaja:
EDUCEN
Dentalni edukacijski centar
43. istarske divizije 19A, 51211 Matulji

četvrtak, 20. 10. 2022.
petak, 21. 10. 2022.
_______________

PROGRAM

Realna slika - 3D CBCT - Preduvjet uspješne terapije

Postekstracijska rana - Biološki principi

Koštani supstituti i njihove karakteristike

Kada se ipak odlučiti za odgođenu implantaciju?

Imedijatna implantacija
- stražnja zona (gornja i donja čeljust)
- estetska zona

Klinički protokoli

TIPS&TRIKS

Komplikacije i kako ih riješiti?

Imedijatna temporizacija - preduvjet, tehnike postupanja i očekivanja?

Pilot Guided Surgery

Praktični dio
- Prezervacija alveole za odgođenu implantaciju
- Imedijatna implantacija u stražnoj zoni
- Imedijatna implantacija u prednoj zoni sa izradom privremene restauracije
-  Rad sa šablonom

_______________

Broj sudionika: max. 16 doktora
Cijena tečaja: 6.500 Kn (u cijenu je uračunat PDV)
Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljena potvrda o završenoj edukaciji.

_______________

INFO:

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr