Osnove kirurških tehnika u implantologiji i oralnoj kirurgiji: Flap design i tehnike šivanja

Dr. Tomislav Krhen ZAGREB, 31.5.2019.

Dizajn režnja i šivanje – početak i kraj svakog oralno-kirurškog zahvata. Pravilno postavljena dijagnoza i plan terapije, priprema pacijenta, adekvatan instrumentarij, primarno zatvaranje šivanjem rane i rad u kirurškim uvijetima ključni su inicijalni faktori u kirurškom protokolu kojima će se osigurati optimalni ishod implanto-protetske terapije u estetskom i funkcionalnom smislu.

Minimalno traumatski pristup i adekvatno odabrani dizaj režnja igraju ključnu ulogu u kasnijem nesmetanom cijeljenju rane. Za primarno zatvaranje rane i cijeljenje bez komplikacija, nužno je očuvati mikrovaskulaturu režnja. Nepoštivanjem temeljih odrednica koje podliježu prezervaciji mikrovaskulature bitno se povećeva rizik od nekroze ili dehiscijencije tijekom cijeljenja rane što dovodi do infekcije koja može negativno utjecati na oseointegraciju implantata ili cijeljenje rane stvaranjem vezivnog ožiljkastog tkiva tkiva s nepredvidivim estetskim ishodom.

Osvrnuti ćemo se također i na izbor i osnovne značajke materijala za šivanje, mehanička svojstva pojedinih materijala, reakcije tkiva na prisutnost šavova te bakterijski afinitet i prijanjanje na različite materijale i njihovu ulogu u cijeljenju rane. 

Uvodni dio - dizajn režnja i biologija cijeljenja rane:

Osnovne anatomske strukture, mikrocirkulacija režnja
Dizajn režnja za oralno kirurške zahvate
Dizajn režnja za implantološke zahvate
Tipovi režnja:

Mukoperiostalni režanj
Djelomični režanj (Split-flap)
Mukozni režanj

Tehnike šivanja:

Osnovne tehnike šivanja, izbor vrste i debljine konca
Uloga i izbor sidrišta za fiksaciju membrana ili Mucoderma (fiksacijski/periostalni šav te sling)
Situacijski šavovi (privremena reozicija režnja / privremena adaptacija rubova rane)
Orijentacijski šavovi (za poziciju implantata)
Stabilizacijski / rasteretni šavovi (vanjski i unutarnji paralelni / križni madrac, vertikalni madrac....)
Adaptacijski šavovi (jednostruki šav)
Kontinuirani šavovi (paralelni/ukriženi kontinuirani, kontinuirani madrac)
Kombinirani šavovi (stabilizacijsko-adaptacijski šavovi)
Tips & tricks

Menadžment komplikacija:

Dehiscijencija rane
Infekcija rane

Osnovne informacije o tečaju:

Vrijeme održavanja: 31.5.2019 - 15:00 - 20:00 

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Sheraton

Cijena tečaja: 800 kn 

Za više informacija o tečaju obratite se organizatoru
NOVODENT D.O.O.
MATULJI Cesta dalm brigada 7, Tel: 051 701 645 
ZAGREB Zavrtnica 3, Tel. 01 457 7846
E-mail: info@novodent.hr  |  www.novodent.hr
Više informacija o prijavama i uplatama
Tel: 051 701 704
E-mail:edukacija@novodent.hr