Tečajevi

Anton Sculean, prof
Opatija, 14.-15.2.2019.
Parodontološka edukacija Intenzivni dvodnevni teorijsko praktični tečaj prof. Antona Sculeana održat će se u Opatiji, 14.-15.2.2019. godine. O tečaju Svrha ovog dvodnevnog tečaja je prenijeti polaznicima sveobuhvatan i ‘evidence based’ koncept uspješnog liječenja parodontološki kompromitiranih pacijenata. Tijekom dva dana predstavit će se koncept liječenja temeljen na znanstvenim činjenicama i najvažniji aspekti liječenja parodontalnih i periimplantnih bolesti uključujući dijagnostiku,...
Opatija, 27.-29.3.2019.
O tečaju Ovaj intenzivni trodnevni teorijsko-praktični tečaj iz implantologije namijenjen je svim doktorima dentalne medicine koji žele proširiti i upotpuniti teorijska znanja iz implanto-protetske terapije. Tečaj je sistematičan i temelji se na teorijskim konceptima koji se proširuju i apliciraju kroz veliki broj praktičnih slučajeva, od jednostavnijih do složenijih. Tečaj je didaktičan i obuhvaća predavanja, prikaz video zapisa, te praktični rad na modelima. Ovaj oblik edukacije pod...