Nekirurška (inicijalna) parodontološka terapija

Podnaslov: 
datum 2022. USKORO // Predavačica: dr. Larisa Musić

Nekirurška (inicijalna) parodontološka terapija

datum 2022. USKORO  EDUCEN   Matulji
 

Dvodnevni teoretsko-radni tečaj osmišljen je da pruži doktorima dentalne medicine relevantno znanje iz područja nekirurškog liječenja upalnih bolesti parodonta. Naglasak je stavljen na dijagnosticiranje bolesti, planiranje i provođenje terapije te njenu ulogu i primjenu u svakodnevnoj, polivalentnoj kliničkoj praksi.

Teoretski dio tečaja temelji se na posljednjim znanstvenim i stručnim izvorima, uz kliničku primjenu posljednje, nove klasifikacije parodontnih i periimplantatnih bolesti i stanja, i službenih smjernica za liječenja parodontitisa stadija I – III. Popraćen je obilnim foto i video sadržajem radi što kvalitetnijeg razumijevanja i integracije teoretskog znanja.

Praktični dio tečaja podijeljen je u četiri dijela koja postepeno grade potrebne manualne vještine za uspješnu provedbu parodontoloških dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Zbog specifičnosti nekirurške parodontološke terapije (rad u subgingivnom području, bez vizualne kontrole), razvijanje i vježba manualnih vještina od naročite je važnosti – u sklopu praktičnog dijela tečaja koristit će se strojni (piezoelektrični instrument, pjeskara) i ručni instrumenti (parodontološka sonda, eksplorer, Gracey kirete), na modelima čeljusti, ekstrahiranim zubima, fantomima i posebnim modelima koji su razvijeni za potrebe ovog tečaja.

_______________

Predavačica:

dr.sc. Larisa Musić, dr.med.dent., specijalistica parodontologije
Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od 2015. godine zaposlena kao asistent na Zavodu za parodontologiju. Specijalističko obrazovanje iz područja parodontologije završava 2020. godine te stječe naziv specijalista parodontologije. U svom radu naročito je usmjerena na edukaciju, kako u visokoškolskom sustavu, tako i u sustavu cjeloživotnog obrazovanja, te na razvoj inovativnih hands-on metoda i vježbi. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim, stručnim i edukativnim skupovima.

_______________

Mjesto i vrijeme tečaja:
EDUCEN
Dentalni edukacijski centar
43. istarske divizije 19A, 51211 Matulji

datum 2022. USKORO
_______________

Program teorijsko-praktičnog tečaja


Teorijski dio
Etiologija upalnih bolesti parodonta i faktori rizika
Screening, dijagnostički alati i postavljanje dijagnoze
Smjernice za liječenje parodontitisa stadij I – III – Prvi korak liječenja
Smjernice za liječenje parodontitisa stadij I – III – Drugi korak liječenja
Smjernice za liječenje parodontitisa stadij I – III – Treći korak liječenja

Praktični hands-on dio
Manualne vještine 1.0 – dijagnostički postupci
Manualne vještine 2.0 – instrumentacija strojnim instrumentima
Manualne vještine 3.0 – ručni instrumenti
Manualne vještine 4.0 – instrumentacija ručnim instrumentima

_______________

_______________

 

Broj sudionika: max. 16 doktora
Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljena potvrda o završenoj edukaciji.

_______________

INFO:

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr