Novodent TALK

VITIS i PERIO-AID proizvodi za oralnu higijenu: zašto i kada ih koristiti?

Predavačica: Mirna Duplišak, Novodent d.o.o.
voditeljica programa edukacije i oralne higijene
Trajanje prezentacije: 17 min

Pogledajte prezentaciju
 

________________________________________

Preporuke parodontologa o primjeni VITIS i PERIO-AID proizvoda

Predavač: Izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš, dr. med. dent., specijalist parodontolog
(Fakultet dentalne medicine Rijeka)
Trajanje prezentacije: 30 min

Pogledajte prezentaciju
 

________________________________________

 

Povezanost oralnog i cjelokupnog zdravlja

Predavačica: Larisa Musić, dr.med.dent., spec. parodontologije
(Stomatološki fakultet - Sveučilište u Zagrebu)
Trajanje prezentacije: 53 min

Pogledajte prezentaciju
 

________________________________________

360º oralne higijene

Predavačica: Larisa Musić, dr.med.dent., spec. parodontologije
(Stomatološki fakultet - Sveučilište u Zagrebu)
Trajanje podcasta: 55 min

Poslušajte podcast
 

________________________________________

Oralna higijena u ulozi prevencije i terapije oralnih bolesti uzrokovanih biofilmom

Predavačica: Larisa Musić, dr.med.dent., spec. parodontologije
(Stomatološki fakultet - Sveučilište u Zagrebu)
Trajanje podcasta: 1 h

Poslušajte podcast
 

________________________________________

Preventivni i terapijski postupci u dentalnoj medicini sa kliničkom primjenom

Predavačica: prof. dr. sc. Ivana Miletić
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Trajanje podcasta: 1 h

Poslušajte podcast
 

________________________________________

Povezanost parodontitisa i sistemskih bolesti, koliko je ta veza jaka?

Predavač: prof. dr. sc. Darko Božić, specijalist parodontologije
Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Trajanje podcasta: 1 h

Poslušajte podcast
 

________________________________________

 

Trudnoća & oralno zdravlje (1)

Predavač: prof. dr. sc. Davor Kuiš, specijalist parodontologije
Fakultet dentalne medicine Rijeka
Trajanje prezentacije: 1 h
(Kampanja Trudnoća & oralno zdravlje #SmileMama)

Pogledajte prezentaciju
 

________________________________________

Trudnoća & oralno zdravlje (2)

Predavač: prof. dr. sc. Ratko matijević, dr. med. FRCOG
Medicinski Fakultet Sveučilište u Zagrebu
Klinička bolnica Merkur
Trajanje prezentacije: 45 min
(Kampanja Trudnoća & oralno zdravlje #SmileMama)

Pogledajte prezentaciju
 

________________________________________