Praktična parodontna kirurgija

Podnaslov: 
subota, 08. 10. 2022. // Predavači: dr. Ivan Puhar, dr. Domagoj Vražić

_______________

Praktična parodontna kirugija

MODUL 1

subota, 08. 10. 2022.

Radni tečaj je namijenjen doktorima dentalne medicine koji u svojoj praksi primjenjuju različite modalitete kirurškog liječenja kao što su manji parodontološki operativni zahvati, ali i pretprotetska priprema pacijenta, implantološka rehabilitacija i slično. Svrha tečaja je upoznati sudionike s kriterijima odabira pacijenata za parodontne kirurške zahvate, bazičnim načelima parodontne kirurgije, principima oblikovanja i tehnikama šivanja u parodontnoj kirurgiji te komplikacijama i postoperativnim postupcima.

 

Cilj prvog modula:
Da sudionici steknu praktična znanja i vještine iz bazične parodontne kirurgije poštujući anatomiju i mehanizme cijeljenja nakon navedenih zahvata. Praktično će se raditi s kirurškim setom koji se najčešće koristi za većinu parodontoloških zahvata te će se na životinjskom modelu izvoditi oblikovanje kirurškog režnja, dekontaminacija kirurškog polja i različite tehnike šivanja.

 

_______________

Predavači:


doc. dr. sc. Ivan Puhar, dent.med.
Specijalist parodontologije, Stomatološki fakultet Zagreb

 

doc. dr. sc. Domagoj Vražić, dent. med.
Specijalist parodontologije, Stomatološki fakultet Zagreb

_______________

Mjesto i vrijeme tečaja:
EDUCEN
Edukacijski centar / Matulji

subota, 08. listopada 2022.
_______________

Program modula:

- Oblikovanje kirurškog režnja
- Priprema pacijenta za kirurške zahvate
- Tehnike šivanja u parodontnoj kirurgiji
- Neuspjesi u parodontnoj kirurgiji i postoperativni protokoli
- Klinička primjena pomoćnih sredstava za čišćenje korijenskih površina i kirurškog polja
- Hands-on na modelima čeljusti (instrumentarij, oblikovanje režnja i tehnike šivanja)
- Upoznavanje i rad s kirurškim instrumentarijem koji se najčešće koristi u parodontologiji.
- Postavljanje incizija i odizanje kirurškog režnja na životinjskom modelu.
- Upoznavanje s različitim materijalima za šivanje te zatvaranje kirurškog polja osnovnim tehnikama šivanja.

Pored vježbe na životinjskom modelu predviđeno je i izvođenje navedenih praktičnih koraka na modelu čeljusti i fantomu. Simulacijom “otežanog“ pristupa sudionicima će se praktično približiti kako izgledaju parodontološki kirurški postupci u svakodnevnoj praksi.

_______________

Broj sudionika: max. 16 doktora
Cijena modula: 3.000 Kn (u cijenu je uračunat PDV)
Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljena potvrda o završenom modulu.

_______________

INFO:

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr