C-RAM BOOSTER

Šifra: 
3463
Proizvođač: 
Itena

Želite li saznati više detalja o ovom proizvodu kliknite na ovaj link i upišite što vas točno interesira.


Primer za keramiku

Primer za pripremu keramičkih krunica, ljuskica i inalaya prije cementiranja   te za tretiranje frakturiranih keramičkih restoracija za reparaturu sa kompozitnim materijalima. Može se koristiti za zirkon, keramiku i metal keramiku.

C-RAM BOOSTER, 5 ml

Što još dobivate

kupnjom naših proizvoda

Stručno savjetovanje

Servis i dijelove

Besplatnu dostavu

Ostale pogodnosti