Tečajevi 2022

Otvorene su rezervacije i prijave za sljedeće tečajeve:


PERIOIMPLANT 8

petak - subota 23. & 24.09.2022.  //   Hotel Ambasador, Opatija
Dvodnevni međunarodni kongres za parodontologiju & dentalnu implantologiju PERIOIMPLANT spojen sa Bone & Tissue days Adriatic
Masterclass / hands-on radionice / više od 10 svjetskih i domaćih stručnjaka predavača

Info & prijave: 051 701 704 / edukacija@novodent.hr
www.perioimplant.com.hr

...(uskoro više informacija)

______________________________________________________________________________________________________

Advanced Techniques for Anterior Esthetic Composite Restorations

petak-subota, 20. & 21. 05. 2022.  //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavač:
dr. Bora Korkut

U svijetu estetske stomatologije i želje pacijenata za korekcijama oblika i boje zubi, pored vrhunskih rješenja kao što su keramičke ljuske i krunice, značajno mjesto zauzima adhezivna kompozitna tehnika. Rukovanje oblicima, bojama, slojevima predstavlja...
...(više)

______________________________________________________________________________________________________

 

Osnovni kirurško-protetski tečaj iz implantologije

02. & 03. 06. 2022.   //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavač:
dr. Damir Jelušić

Ovo je prvi od pet modula iz programa implantološke edukacije. Dvodnevni teorijsko-praktični tečaj iz implantologije namijenjen je svim doktorima dentalne medicine koji žele steći i upotpuniti teorijska znanja iz implanto-protetske terapije. Tečaj je sistematičan i temelji se na teorijskim konceptima koji se apliciraju kroz kliničke slučajeva, od jednostavnijih do složenijih. Didaktičan je i obuhvaća predavanja, prikaz video zapisa, te praktični rad na modelima (fantomima)...
...(više)

______________________________________________________________________________________________________


Endodoncijom do uspješne restauracije

subota, 04. 06. 2022.  //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavačica:
dr. Ivana Miletić

Jednodnevni teorijsko-praktični tečaj osmišljen da doktorima dentalne medicine pruži smjernice i protokole provođenja endodonske terapije zuba. Današnja terapija je sve više usmjerena na maksimalno očuvanje originalnog oblika korijenskih kanala...
...(više)

______________________________________________________________________________________________________

Praktična parodontna kirurgija

02. srpnja 2022.  //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavači:
dr. Ivan Puhar & dr. Domagoj Vražić

Radni tečaj je namijenjen doktorima dentalne medicine koji u svojoj praksi primjenjuju različite modalitete kirurškog liječenja kao što su manji parodontološki operativni zahvati, ali i pretprotetska priprema pacijenta, implantološka rehabilitacija i slično. Svrha tečaja je upoznati sudionike s kriterijima odabira pacijenata za parodontne kirurške...
...(više)

______________________________________________________________________________________________________

Napredni kirurško protetski tečaj iz implantologije

14. & 15. 07. 2022.   //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavač:
dr. Damir Jelušić

Namjena i ciljevi:
Terapija djelomičnih i potpunih bezubosti uvijek predstavlja izazov za svakog kliničara, te zahtijeva sveobuhvatan plan liječenja. Ispravan pristup, od dijagnostike, razumijevanja pacijenta i shvaćanja mogućnosti, te u konačnici poznavanje laboratorijsko-tehničkih opcija omogućavaju...
...(više)

______________________________________________________________________________________________________


Regenerativna parodontna kirurgija oko zuba i implantata

08. listopada 2022.  //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavači:
dr. Ivan Puhar & dr. Domagoj Vražić

Radni tečaj je namijenjen doktorima dentalne medicine koji već razumiju osnovne kirurške principe i susreću se s upalom tkiva oko zuba i implantata u svom svakodnevnom radu. Svrha tečaja je kroz teorijski uvod i prikaz primjera iz prakse upoznati sudionike s dijagnostikom vertikalnih...
...(više)

______________________________________________________________________________________________________

Imedijatna implantacija i imedijatno opterećenje - kada, kako i zašto

20. & 21. listopada 2022.   //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavač:
dr. Damir Jelušić

Tečaj imedijatne implantacije namijenjen je doktorima dentalne medicine koji imaju iskustva sa ugradnjom implantata, a željeli bi proširiti svoje kliničke horizonte. Imedijatna implantacija predstavlja moderan, efikasan i uspješan pristup u...
...(više)

 

All-on-4®
teorijski-praktični tečaj sa LIVE OP

10. & 11. studeni 2022.  //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavač: 
dr. Damir Jelušić

All-on-4® terapijski koncept: Kirurški i protetski koncept rehabilitacije bezubih pacijenata  fiksim protetskim radom na 4 implantata.

Sve šta morate znati o kirurškom i protetskom protokolu All-on-4® pojasnit će priznati implantolog dr. Damir Jelušić kroz edukativno i znanstveno utemeljeno predavanje, popraćeno brojnim kliničkim primjerima i slučajevima.
Gubitak zuba ima
...(više)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Tečajevi u najavi:
______________________________________________________________________________________________________

Napredni tečaj iz vođene regeneracija kosti GBR

datum uskoro   //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavači: 
dr. Damir Jelušić & dr. Andrej Kravanja

Vođena regeneracija kosti realna je potreba za svakog doktora dentalne medicine koji se bavi dentalnom implantologijom. Rukovanje i poznavanje tehnika kao što su „malo i veliko“ podizanje dna sinusa, te klasične vođene  regeneracije kosti znači...
...(više)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Nekirurška (inicijalna) parodontološka terapija

datum 2022. USKORO   //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavačica:
dr. Larisa Musić

Dvodnevni teoretsko-radni tečaj osmišljen je da pruži doktorima dentalne medicine relevantno znanje iz područja nekirurškog liječenja upalnih bolesti parodonta. Naglasak je stavljen na dijagnosticiranje bolesti, planiranje i provođenje terapije te njenu ulogu...
...(više)

______________________________________________________________________________________________________

Integrirani endodontsko - restaurativni koncept u svakodnevnoj praksi

datum 2022. USKORO   //   EDUCEN   Matulji, Opatija
Predavač: 
dr. Damir Šnjarić

Očuvanje biološkog supstrata i konzervativan, minimalno invazivan pristup u liječenju nameće se kao imperativ suvremene dentalne medicine. Dodiplomska fakultetska nastava i kontinuirana edukacija pružaju temelj u stvaranju uspješnog praktičara, no nerijetko, tijekom vremena, naše znanje, iskustvo i vještina liječenja prolaze neželjene transformacije kroz koje nailazimo na brojne nedoumice. Brojne discipline dentalne medicine doživjele su zadnjih....
...(više)

______________________________________________________________________________________________________