TEETHMATE DESENSITIZER

Šifra: 
992
Proizvođač: 
Kuraray Dental

Želite li saznati više detalja o ovom proizvodu kliknite na ovaj link i upišite što vas točno interesira.


TEETHMATE DESENSITIZER

Proizvod za smanjivanje preosjetljivosti zuba. Budućnost je tu...

Proizvod koji stvara najtvrđi mineral hidroksidapatit (Hap+). Stvara se na mjestu gdje je najpotrebniji, zatvarajući dentinske tubuluse i pukotine enamela. Tissue friendly proizvod koji ne treba zaštitu gingive.

Aplikacija: pomiješajte prah i tekućinu, premažite i isperite sa vodom, neutralnog je mirisa i okusa.

Korištenje: 

  • tretman dentina, enamela i prepariranog zuba
  • tretman dentina izloženog recesiji i parodontološkoj bolesti
  • tretman dentina nakon mehaničkog čišćenja
  • tretiranje površine prije i nakon izbjeljivanja
  • tretman pripremljenog dentina za ispun ili protetsku rehabilitaciju

UPUTE O KORIŠTENJU nalaze se pod: KATALOZI

TEETHMATE DESENSITIZER komplet 6 g + 4,8 ml
TEETHMATE DESENSITIZER intro, 1,2 g + 1 ml

Što još dobivate

kupnjom naših proizvoda

Stručno savjetovanje

Servis i dijelove

Besplatnu dostavu

Ostale pogodnosti