Tečajevi

NAJAVA TEČAJEVA 2021 / 2022

Teorijsko-praktični tečajevi održavaju se u novootvorenom dentalnom edukacijskom centru EDUCEN u Matuljima. Centar je posebno opremljen sa svom potrebnom opremom koja omogućuje jasnu interakciju između predavača i polaznika u samom radu.

 

______________________________
______________________________

 

Otvorene su prijave za sljedeće tečajeve:

_______________ MODUL 1 - termin 01. & 02. listopad je POPUNJEN. Rezervacije za idući datum (početkom 2022.) primamo na edukacija@novodent.hr _______________ _______________ MODUL 1 - Osnovni kirurško-protetski tečaj iz implantologije 01. & 02. 10. 2021.   EDUCEN   Matulji, Opatija   Ovo je prvi od pet modula iz programa implantološke edukacije. Dvodnevni teorijsko-praktični tečaj iz implantologije namijenjen je svim doktorima dentalne medicine koji žele steći i upotpuniti...
četvrtak 07.10.2021. u 18 h
WEBINAR 2: Važnost oralnog zdravlja u trudnoći četvrtak 07.10.2021. u 18 h Drugi u nizu webinara u sklopu kampanje Trudnoća & oralno zdravlje #SmileMama održat će se četvrtak 07. listopada pod vodstvom specijalista ginekologije prof. dr. sc. Ratka Matijevića, dr. med. FRCOG. Oralno zdravlja vrlo je važna komponenta zdravlja općenito, a nažalost briga o oralnom zdravlju vrlo često je zapostavljena tijekom trudnoće. Ni trudnice ali ni dobar dio zdravstvenih djelatnika ne razumiju...
20. & 21.11.2021.
Masterclass NONDAS subota i nedjelja 20. & 21.11. 2021.  EDUCEN   Matulji, Opatija Tečaj se održava na engleskom jeziku _______ Nondas Vlachopoulos, jedan od najrenominiranijih master dentalnih tehničara, održati će dvodnevni praktični intenzivni tečaj, prema programu: Prvi dan, Nondas Vlachopoulos će započeti sa 2-3 satnim predavanjem o estetici I specifičnostima različitih keramičkih radova (Feldspathic veneers-Zirconia-Pressables), nakon čega slijedi LIVE demonstracija...
petak - subota 08. & 09. 10. 2021.
_______________ Tečaj je otkazan zbog tehničkih razloga. Novi termin uskoro! _______________ _______________   Integrirani endodontsko - restaurativni koncept u svakodnevnoj praksi 08. & 09. 10. 2021.  EDUCEN   Matulji   Očuvanje biološkog supstrata i konzervativan, minimalno invazivan pristup u liječenju nameće se kao imperativ suvremene dentalne medicine. Dodiplomska fakultetska nastava i kontinuirana edukacija pružaju temelj u stvaranju uspješnog praktičara, no nerijetko,...
subota 27.11.2021.
_______________ 1. MODUL: Praktična parodontna kirugija Radni tečaj je namijenjen doktorima dentalne medicine koji u svojoj praksi primjenjuju različite modalitete kirurškog liječenja kao što su manji parodontološki operativni zahvati, ali i pretprotetska priprema pacijenta, implantološka rehabilitacija i slično. Svrha tečaja je upoznati sudionike s kriterijima odabira pacijenata za parodontne kirurške zahvate, bazičnim načelima parodontne kirurgije, principima oblikovanja i tehnikama...
subota, 06.11.2021.
Endodoncijom do uspješne restauracije 06. 11. 2021.  EDUCEN   Matulji   Jednodnevni teorijsko-praktični tečaj osmišljen da doktorima dentalne medicine pruži smjernice i protokole provođenja endodonske terapije zuba. Današnja terapija je sve više usmjerena na maksimalno očuvanje originalnog oblika korijenskih kanala tijekom instrumentacije.  Prikazati  će se tehnike punjenja korijenskih kanala, kako i zašto? Dati jasne odgovore na pitanja koju ulogu imaju kemijska  sredstava tijekom...
četvrtak i petak 04. & 05. 11. 2021.
MODUL 2 - Imedijatna implantacija i imedijatno opterećenje - kada, kako i zašto 04. & 05. 11. 2021.   EDUCEN   Matulji   Namjena i ciljevi: Tečaj imedijatne implantacije namijenjen je doktorima dentalne medicine koji imaju iskustva sa ugradnjom implantata, a željeli bi proširiti svoje kliničke horizonte. Imedijatna implantacija predstavlja moderan, efikasan i uspješan pristup u mnogim indikacijama, a sa iskustvom i vještinom postaje pravi „game changer“ u kliničkom pristupu. ...